•           +(976) 7010 - 7960
  •       oasisgroup.mongolia@gmail.com

Геомембран

“Oasis” нь өндөр  нягтралтай полиэтилен, этил ванилийн ацетат, этилен кополимержсон замын хар, термопластик олефин болон бусад синтетик материалыг төрөл бүрийн чанарын тест, нөхцөл байдлын үнэлгээ буюу химийн, фото, биологи-химийн болон механик  шалгуураар шалгасан хамгийн бат бөх мембранаар геомембран үйлдвэрлэдэг. Усыг хэмнэх, хог хаягдлыг булах, газар доогуурх хонгилын доторлогоо зэрэг олон шалтгаанаар удаан хугацаанд тэсвэртэй эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй геомембран доторлогооны үйлвэрлэл эрчимтэй хөгжих болсон.