•           +(976) 7010 - 7960
  •       oasisgroup.mongolia@gmail.com
Газар шорооны ажил
Хэмжилтийн ажил<br/>
Хөрсний нягтаршуулалт<br/>
HDPE sheet материал дэвсэх бэлтгэл ажил
HDPE sheet материал дэвсэх ажил
HDPE sheet бэхлэх ухлагын ажил
HDPE sheet материалын ширээлтийн ажил
HDPE sheet материалын оёдол шалгах ажил
Цөөрмийн ажлын төгсгөл үе
Цөөрмийн ажлын төгсгөл үе